Tag: Fate/Zero

Fate/Zero Episode 2 Reaction: WTF Did We Get Into? | AVR2

Fate/Zero Episode 2 Reaction: WTF Did We Get Into? | AVR2 Check out Kyle (@ThatKyleMalone) and Christine's (@adorabledoom) Fate/Zero Episode 2 Reaction! New episodes on Mondays and Thursdays! https://youtu.be/Q24P1nyaqQo 00:00- Intro 01:53- F/Z Ep 2

Fate/Zero Episode 1 Reaction: WAAAY DARKER THAN WE THOUGHT! | AVR2

Fate/Zero Episode 1 Reaction: WAAAY DARKER THAN WE THOUGHT! | AVR2 Check out Kyle (@ThatKyleMalone) and Christine's (@adorabledoom) Fate/Zero Episode 1 Reaction! New episodes on Mondays and Thursdays! https://youtu.be/k0O9aRlvBcw 00:00- Intro 02:38- Fate/Zero Ep 1